SON Prostějov, děkuje magistrátu města Prostějova za spoluúčast na projektu SON formou finančního příspěvku na poradenství a činnot